Geannuleerd: Vooruit met de Noord-Zuid – gratis infosessie.

Voka – KvK Limburg organiseert deze sessie om u als ondernemer grondig te informeren over de stand van zaken van de Noord-Zuid verbinding én u inspraak te geven in dit complexe dossier dat onze provincie al jaren lang gijzelt.
Van 16 maart tot 15 april 2020 kan iedereen opmerkingen formuleren die in het verdere onderzoek worden meegenomen door het projectteam. In het voorjaar van 2021 zullen alle actoren samen één breed gedragen voorkeursalternatief aan de Vlaamse Regering ter goedkeuring voorleggen.

Inschrijven
© Noordlink 2024