Geannuleerd: wordt verplaatst naar een latere datum – Onroerende goederen in een vennootschap

Programma:
Aard onroerend (bedrijfseconomisch belang)

Volle eigendom

Zakelijke rechten:
-RVO
-Erfpachtrecht
-Blote eigen /vruchtgebruik

De patrimoniumvennootschap

Verhuur aan eigen vennootschap (privé eigendom)

Onttrekken van onroerend aan de vennootschap

Onroerend en overlaten/overname

Inschrijven
© Noordlink 2024