NIEUWE BTW-REGELS VOOR INTRACOMMUNAUTAIRE GOEDERENHANDEL VANAF 2020

De zogenaamde QUICK FIXES die Europa oplegt, zijn inmiddels omgezet in Belgische wetgeving.

Tijdens deze infosessie bespreken we de vier quick fixes en hun praktische gevolgen.

  1. De vermelding van het buitenlandse btw-nummer van uw koper zowel op de factuur als in de intracommunautaire opgave is nu verplicht.
  2. De bewijsregels voor grensoverschrijdend vervoer worden ingrijpend gewijzigd.
  3. Bij kettingverkopen gelden er nu duidelijke regels voor de toewijzing van het vervoer aan een van de opeenvolgende leveringen.
  4. Nieuwe regels inzake intracommunautaire consignatiezendingen (“call off stocks”) maken dat u niet altijd meer voor btw moet registreren in de lidstaat waarheen u voorraad overbrengt.
Inschrijven
© Noordlink 2024