Het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen

Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (kortweg: het “WVV”) beoogt het vennootschaps-en verenigingsrecht moderner, eenvoudiger en coherenter te maken. Daarbij worden een zeer groot aantal wijzigingen doorgevoerd die een impact hebben op het bestaan en de werking van zowel bestaande als nieuwe (op te richten) vennootschappen.

Gelet op de omvang en aard van de in het WVV opgenomen wijzigingen, zullen niet alleen de werkings- en spelregels van uw vennootschap wijzigen. Het is ook noodzakelijk om reeds bestaande statuten, aandeelhoudersovereenkomsten, investeringsovereenkomsten, optieregelingen, corporate governance charters, familiecharters, etc. opnieuw tegen het licht te houden.

Inschrijven
© Noordlink 2024